Úvodní strana


Vítejte na našich stránkách...

Jsme vesnická málotřídní škola, která se nachází v krásném prostředí chráněné krajinné oblasti Železných hor. Pod jednou střechou máme čtyři školní třídy a dvě oddělení mateřské školky. Život spjatý s přírodou podporujeme vlastním vzdělávacím programem „My přírodě, příroda nám“ a ve školce "Jen se děti rozhlédněte, co je krásy na světě". Zakládáme si na individuálním přístupu, vedeme žáky k samostatnosti, odpovědnosti a vzájemnému respektu. Spolupráci rozvíjíme především při celoškolních projektových dnech, často využíváme kooperativní a tematické vyučování.

Prvňáčkové se učí číst genetickou metodou čtení, takže vyvozují předně jen velká tiskací písmena, která už během prvních měsíců ve škole dokáží přečíst. Psací podobu písmenek si nechávají až na druhé pololetí, kdy už mají ruku dostatečně uvolněnou díky grafomotorické průpravě. Matematiku se učíme podle učebnic a pracovních sešitů s Hejného metodou. Logické uvažování a používání světa čísel v kontextu s životem okolo nás upřednostňujeme nad pouhým počítáním a drilovacími cvičeními.

Školáci pracují podle týdenních plánů, kde sami hodnotí své výkony. Domácí úkoly si během týdne mohou s rodiči rozplánovat dle svého uvážení nebo volného času. Ve čtvrtletí žáci dostávají od učitelů slovní hodnocení, ale na vysvědčení jim píšeme známky. Jsme škola otevřená veřejnosti a rodičům, rádi vás přivítáme na návštěvě ve vyučování a jsme přístupni konstruktivním diskuzím. Třídní schůzky pořádáme jak klasické, tak formou konzultačních odpolední a jednou v roce se scházíme v trojici učitel - žák - rodič.

V pedagogickém týmu je nás pět učitelek a dvě paní vychovatelky pracují ve školní družině. Můžeme vzdělávat 75 žáků v 1. až 5. ročníku a v mateřské škole vychovávají tři paní učitelky celkem čtyřicet dětí. Společně se snažíme, aby ve škole bylo podnětné, pohodové a bezpečné prostředí, kam se všichni těšíme.


Nádherné výtvarné zpracování těchto webových stránek zajistila Irča Černá.

O zbytek se stará Jitka Kunešová.

Menu

 

Nové příspěvky ve fotogalerii

 20180115_092753.jpg

http://www.zsrablhota.cz/index.php?nid=12735&lid=cs&oid=3680835


http://www.zsrablhota.cz/index.php?nid=12735&lid=cs&oid=3593352

logo.png

Školský portál Pardubického kraje

http://www.klickevzdelani.cz/

 http://www.zsrablhota.cz/index.php?nid=12735&lid=cs&oid=3593352

 http://www.zsrablhota.cz/index.php?nid=12735&lid=cs&oid=3593352

Stránky obce Rabštejnská Lhota

www.rabstejnskalhota.cz

24. 1. Milena

Zítra: Miloš

Aktuality MŠ

 

vyučování.png

Prázdniny.png

http://www.zsrablhota.cz/index.php?nid=12735&lid=cs&oid=3593352

 

http://www.zsrablhota.cz/index.php?nid=12735&lid=cs&oid=3593352

Odznak získaný v soutěži SCOOL WEB 2015

Návštěvnost stránek

126710