Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
25 26 27
Divadlo v MŠ
Čarodějnický den
28 29
Výlet do Licibořic
30 1
2 3
Zápis do MŠ
4 5 6
Růžový den
7 8
9
Sběr papíru
Výlet Pasíčka
10
Sběr papíru
Focení v MŠ
11
Budoucí prvňáčci ve škole
Sběr papíru
Předškoláci na zkoušku v ZŠ
12
Sběr papíru
Školní focení
13
Sběr papíru
14
Sběr papíru
15
Sběr papíru
16 17 18 19
Návštěva knihovny
20
Vystoupení pro důchodce
21 22
23 24 25 26
Výlet do Ratibořic
27 28
Vystoupení ,,Rodáci"
Den otevřených dveří
29
30 31
Sběr papíru
1 2
Nocování ve škole
3 4 5
Drobečková navigace

Úvodní strana > Školní družina > Celoroční projekt ŠD

Celoroční projekt ŠD


Projekt pro školní rok 2021-2022: Cesta kolem světa 


Září: Vítejte ve škole

Přírodovědná činnost – vycházky spojené se seznamováním s novým prostředím (škola a její okolí)                                           

Výtvarná činnost – volné téma na přání (prázdniny, rodina, kamarádi, má nejoblíbenější hračka, …)

Pracovní činnost – návrhy na dopravní prostředky na cestu kolem světa

Společenskovědní činnost – vyprávění o rodině, život v rodině, příbuzenské vazby (prarodiče, sourozenci, teta, strýc), co je svátek, narozeniny, datum narození, jména v kalendáři, význam dárku jako symbolu pocty

Sportovní činnost – pohybové a míčové hry, seznamovací hry: Paměť na jména, Pavučina, Toaleťák

Hudební činnost – hudební hry, poslech hudby, zpěv lidových písní

Říjen: Austrálie, Velká pardubická

Přírodovědná činnost – vycházky zaměřené na zvuky v přírodě, příroda v Austrálii                                                 

Výtvarná činnost – Aboriginský obraz, pomaluj se jako Aboriginci, australská vlajka, Velká pardubická

Pracovní činnost – výroba a zdobení bumerangu

Společenskovědní činnost – beseda o výrobě nejstaršího hudební nástroje Didgeridoo, historie Velké pardubické, láska ke zvířeti, Nabírání vědomostí o tom, co zvířata potřebují, o závislosti zvířat na lidské péči.

Sportovní činnost – pohybové a míčové hry, abeceda z těl, živé pexeso, hry: Všechno naopak, Pozor na hrady

Hudební činnost – australské hudební nástroje, hudební hry, poslech hudby, zpěv lidových písní

Listopad: Amerika, Halloween

Přírodovědná činnost – ekologická výchova (znečištěné ovzduší měst z komínů továren, domů, skládky odpadu, výfukovými plyny, špinavá voda v řekách. Celosvětový problém záchrany Země.                                                   

Výtvarná činnost – indiánský náramek přátelství, čelenka, amulet

Pracovní činnost – Rio de Janeiro – karneval (výroba masky), indiánská šifra, Halloween – výroba strašidel

Společenskovědní činnost – beseda o cestování a možnosti dopravy, bezpečnost při cestování, cestovní pas, památky v Americe

Hudební činnost – kovbojský tanec, rytmizace básniček (pomalý a rychlý rytmus)

Prosinec: Antarktida, Advent

Přírodovědná činnost – vycházka do přírody (přikrmování zvířat, zimní spánek zvířat, stopy ve sněhu)

Výtvarná činnost – vánoční výzdoba, ozdoby a přáníčka z papíru a přírodnin

Pracovní činnost – výroba postaviček čerta, Mikuláše a anděla, vánoční cukroví, adventní zvyky a tradice

Společenskovědní činnost – beseda o Antarktidě – podnebí, zvířata (tučňák, kosatka), vánoční zvyky a tradice
Sportovní činnost – hry v tělocvičně s náčiním – kruhy, švihadla, míče, hra: Severní pól

Hudební činnost – hudební hry, poslech hudby, vánoční koledy

Leden: Evropa - Vikingové

Přírodovědná činnost – přírodopisná literatura – seznámení s encyklopediemi, vycházky zimní krajinou                                                   

Výtvarná činnost – Vikingská loď (kresba, výroba)

Pracovní činnost – postavičky Tří Králů, Vikingský cop

Společenskovědní činnost – beseda o historii písma, vývoj písma, piktogramy, Runové písmo, písmo a fonty v PC

Sportovní činnost – hry na sněhu a se sněhem, hry: Vikingové

Hudební činnost – hudební hry, poslech CD s dětskými písničkami, zpěv lidových písní

Únor: Severní Evropa, masopust (jarní prázdniny)

Přírodovědná činnost – zimní krajina, zimní spáči, jak přezimuje hmyz, přikrmování do krmítka                                                                                                          

Výtvarná činnost – masopustní masky, valentýnské tvoření

Pracovní činnost – vlajky Norska, Švédska, Finska, Dánska a Islandu

Společenskovědní činnost – beseda o tradicích a původu Masopustu, 21. února Mezinárodní den mateřského jazyka

Sportovní činnost – pohybové hry v tělocvičně, hry: Lov na myš, Zápalkový nos, Chytej!

Hudební činnost – hudební hry, poslech hudby, zpěv lidových písní

Březen: Střední Evropa, jaro, Velikonoce

Přírodovědná činnost – pozorování přírody (první tráva, květy, hmyz, mláďata), vycházky (poznávání rostlin, květin)

Výtvarná činnost – jarní výzdoba ŠD, jarní květiny (různé výtvarné techniky)

Pracovní činnost – výrobky související s velikonočními tradicemi, zdobení kraslic

Společenskovědní činnost – vyprávění o jaru (pranostiky o jaru), rozhovor o lidském těle (funkce, stavba lidského těla, jednotlivé orgány, pět smyslů. Péče o zdraví.

Sportovní činnost – míčové hry v tělocvičně nebo v přírodě, hra: Šipkovaná

Hudební činnost – zpívání v kruhu na koberci – Pějme píseň dokola. Nácvik písničky "Adámku náš".

Duben: Jižní Evropa, pálení čarodějnic

Přírodovědná činnost – pozorujeme jarní přírodu, návrat ptáků ze zimních krajin – poznáváme druhy (vlaštovka, jiřička, čáp, špaček, kukačka)

Výtvarná činnost – výrobky související s čarodějnickými tradicemi

Pracovní činnost – projekt – 18. 4. Mezinárodního den památek a sídel

Společenskovědní činnost – beseda o koloběhu vody v přírodě, zpracování vody, šetření s vodou, vzácnost a nenahraditelnost vody – ekologické chování, vodní nádrže v Evropě

Sportovní činnost – pohybové a míčové hry, návštěva venkovního fit-centra

Hudební činnost – hudební hry, poslech hudby, zpěv lidových písní

Květen: Asie

Přírodovědná činnost – vycházky do přírody, čištění studánky, určování na jaře kvetoucích rostlin                                                    

Výtvarná činnost – výroba čínského draka, masky, japonského vějíře

Pracovní činnost – smíchaný hrách a fazole – přebírání hůlkami, origami/tangramy, májový věneček

Společenskovědní činnost – rozhovory o tom, že každý člověk je jiný a jedinečný, tolerance jinakosti – jiné etnikum, jiný jazyk, zdravotní omezení, tradice stavění májky, čištění studánek

Sportovní činnost – sportovní Asijské hry (stolní tenis, kriket, volejbal, Kabadi (honěná)

Hudební činnost – vlastní tvorba – vlastní veršovánka, event. její zhudebnění

Červen: Vyhlížíme prázdniny

Přírodovědná činnost – správné chování na chodníku a cestách, dodržování pravidel silničního provozu, vybavení jízdního kola, helma a ochranné pomůcky, znalost dopravních značek, první pomoc, důležitá telefonní čísla, ověření znalosti v testu

Výtvarná činnost – malba, kresba na téma „Prázdniny“, malování na obličej

Pracovní činnost – příprava na společné rozloučení se školním rokem

Společenskovědní činnost – vyprávění o tom, co je skutečné kamarádství – spolehlivá opora, jistota, čestné chování … četba s tématem přátelství

Sportovní činnost – hry a soutěže ve dvojicích – hod míčkem na cíl, lezení látkovým tunelem, překážková dráha

Hudební činnost – písničky v interpretaci dětí