Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
25 26 27 28 29
Ředitelské volno
Ředitelské volno v ZŠ
30 1
2 3 4 5
Anglický jazyk
6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17
Drakiáda
18 19
Třídní schůzky 2023/2024
20 21 22
23 24
Přednáška- Školní zralost
25 26
Uzavření provozu MŠ
27
Uzavření provozu MŠ
28 29
30 31 1 2 3
Divadlo v MŠ-Muzikantská pohádka
4 5
Drobečková navigace

Úvodní strana > Školní jídelna > Jídelna - informace

Jídelna - informace

Úhrada stravného je formou převodu z účtu strávníka (rodičů) na účet školní jídelny. Za stravné nepřijímáme hotovost. Pro rodiče z toho plyne, aby svému dítěti zařídili trvalý příkaz k úhradě na deset školních měsíců s první splátkou v září a poslední v červnu s těmito údaji:

  1. číslo účtu: 4119340369/0800
  2. variabilní symbol: obdržíte od své třídní učitelky
  3. konstantní symbol: 0308
  4. splatnost: do 20. dne v měsíci
  5. částka: měsíční záloha (ZŠ 550,-, MŠ 700,-)

U sourozenců můžete použít jednu sdruženou platbu (jako variabilní symbol použijte číslo přidělené mladšímu z dětí). Do poznámky uveďte jména dětí. Vyúčtování bude prováděno 2x ročně - k 30. 6. (přeplatek vrácen v září) a k 31.12. (přeplatek vrácen v lednu). Přeplatky za stravné se vrací na číslo účtu, ze kterého přicházejí zálohy. Změní-li se vás účet, oznamte změnu písemně vedoucí ŠJ.

Obědy v ZŠ

Stravu mají všichni přihlášenou automaticky na celý měsíc. Odhlášení oběda probíhá elektronicky přes www.odhlaska.cz nejpozději do 8,00 v den odběru jídla. Po uplynutí této doby již nebude možné stravu na daný den odhlásit. Rodiče si pak v programu mohou spárovat sourozence, podrobný návod najdete na těchto stránkách. Veškeré přihlašovací údaje včetně způsobu platby naleznete vlepené v žákovské knížce a dítěti se po celou dobu docházky nemění.

Obědy v MŠ

 

Stravu mají všechny děti přihlášenou automaticky na celý měsíc. Odhlášení stravy od probíhá elektronicky přes www.odhlaska.cz nejpozději do 8,00 v den odběru jídla. Po uplynutí této doby již nebude možné stravu na daný den odhlásit. Pokud půjde dítě domů po obědě, je nutné odhlásit odpolední svačinku. Rodiče si pak v programu mohou spárovat sourozence, podrobný návod najdete na těchto stránkách. Veškeré přihlašovací údaje včetně způsobu platby dostáváte na lístečku s těmito informacemi a po celou dobu docházky do MŠ se nemění.

Ceny

Strávníci 7-10 let                               28,- Kč

Strávníci 11-14 let                             30,- Kč

Strávníci ZŠ v době prázdnin            67,- Kč

Zaměstnanci                                      35,- Kč

Strávníci MŠ do 6 let                         Přesnídávka                10,- Kč

                                                           Oběd                           21,- Kč

                                                           Svačinka                     8,- Kč

                                                           Celkem                       39,- Kč

Strávníci MŠ 7 let a více                   Přesnídávka                10,- Kč

                                                           Oběd                           23,- Kč

                                                           Svačinka                     8,- Kč

                                                           Celkem                       41,- Kč