Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
25 26 27 28 29
Ředitelské volno
Ředitelské volno v ZŠ
30 1
2 3 4 5
Anglický jazyk
6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17
Drakiáda
18 19
Třídní schůzky 2023/2024
20 21 22
23 24
Přednáška- Školní zralost
25 26
Uzavření provozu MŠ
27
Uzavření provozu MŠ
28 29
30 31 1 2 3
Divadlo v MŠ-Muzikantská pohádka
4 5
Drobečková navigace

Úvodní strana > Povinné informace

Povinné informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5odst. 1 a 2 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Základní škola a Mateřská škola Rabštejnská Lhota, okres Chrudim

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Obec Rabštejnská Lhota
Rabštejnská Lhota 130
537 01 Chrudim
Základní účel zřízení - předškolní a školní vzdělávání
Hlavní činnost - vzdělávání, stravování

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

  • ZŠ, MŠ, Družina, Jídelna

4. Kontaktní spojení

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 1145436379/0800 (škola) a 4119340369/0800 (stravování)

6. IČ

70988871

7. DIČ

CZ70988871

8. Dokumenty

9. Žádosti o informací

Prostřednictvím elektronické pošty: skola@zsrablhota.cz 

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): vmphktr

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou:  Základní škola a Mateřská škola Rabštejnská Lhota, Rabštejnská Lhota 44, Chrudim 53701

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem žádostí a dalších podání

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů. Ve vydaných rozhodnutích je uvedeno poučení o dovolání. Jedná-li se o rozhodnutí odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, řídí se lhůty pro odvolání ustanovením § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

12. Formuláře

Formuláře týkající se poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím jsou k dispozici u ředitelky ZŠ a MŠ.

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Platné a účinné znění správního úřadu na portálu veřejné správy - Portál GOV

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

  • 15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

    Nebyly žádné stanoveny

  • 15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

    Nebyly žádné stanoveny

16. Licenční smlouvy

V současné době nejsou ZŠ a MŠ Rabštejnská Lhota poskytuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

  • V roce 2018 nebyly žádné informace požadovány.
  • V roce 2019 nebyly žádné informace požadovány.
  • V roce 2020 nebyly žádné informace požadovány.