Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1
Plavecký kurz
2
Plavecký kurz
3
Plavecký kurz
Tongo
4
Plavecký kurz
5
Plavecký kurz
6
Plavecký kurz
7
Plavecký kurz
8
Plavecký kurz
9
Plavecký kurz
10
Plavecký kurz
Zápis do 1. třídy
11
Plavecký kurz
12
Plavecký kurz
13
Plavecký kurz
14
Plavecký kurz
15
Plavecký kurz
16
Plavecký kurz
Stáje u Kabelku
17
Plavecký kurz
18
Plavecký kurz
19
Plavecký kurz
20
Plavecký kurz
21
Plavecký kurz
Výlet pro rodiče s dětmi na muzikál Saxana
22
Plavecký kurz
23
Plavecký kurz
24
Plavecký kurz
25
Plavecký kurz
26
Plavecký kurz
27
Plavecký kurz
28
Plavecký kurz
29
Plavecký kurz
30
Plavecký kurz
1
Plavecký kurz
2
Plavecký kurz
3
Plavecký kurz
Zápis do MŠ
4
Plavecký kurz
5
Plavecký kurz
Drobečková navigace

Úvodní strana > Základní škola > Projekty

Projekty a dotace

1. RODIČE VÍTÁNI

rodiče vítáni logo

Získali jsme certifikát Rodiče vítáni a tím jsme se zařadili do sítí škol, které jsou otevřené veřejnosti, především rodičům. Dodržujeme pravidla komunikace, rodiče mohou po dohodě navštívit svoje dítě ve vyučování. Informace o dění ve škole jsou dostupné nejen na internetu. Rodiče kromě pravidelného slovního hodnocení mohou kontaktovat svou třídní učitelku a dohodnout si setkání, kde se dozvědí více o způsobu vzdělávání dětí. Řešení konfliktů a konfliktních situací se děje za účasti rodičů i dítěte. Více 

informaci najdete na www.rodicevitani.cz.

  2. EU PENÍZE ŠKOLÁM

Publicita na soc. síť_V02_OP JAK_ZS a MS Rabstejnska Lhota.jpg

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci operačního programu Jan Amos Komenský prostřednictvím výzvy 02_22_002 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Cílem projektu je posílit kvalitní a dostupné vzdělávání a služby dětem a žákům ve škole. Z finančních prostředků v celkové výši 1 122 028,- Kč hradíme následující aktivity: Školní asistent MŠ, Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v MŠ, Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ, Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ, Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v ZŠ, Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD, Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD. Název projektu: Šablony I - Moderní vzdělávání v ZŠ a MŠ Rabštejnská Lhota, registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0002807, období realizace: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2024.

 

 3. DIGITALIZUJEME ŠKOLU

Digitalizujeme školu 1.pngDigitalizujeme školu 2.pngNaše škola získala z národního plánu obnovy finanční prostředky na nákup mobilního technického vybavení v částce 105 460,- Kč a rozhodla se zakoupit 5 notebooků, které by byly k dispozici učitelům a žákům v případě distanční výuky. Dále pořídila učební pomůcky pro rozvoj informativního myšlení dětí a jejich digitálních kompetencí v MŠ i žáků v ZŠ a pořídila mobilní digitální technologie pro znevýhodněné žáky v ZŠ.

 

 

 

4. DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL

Plakát doučování.pngNaše základní škola obdržela v letech 2021 - 2023 prostředky z Národního plánu obnovy na podporvu návratu žáků do škol po distanční výuce. V jednotlivých třídách probíhalo formou individuálního a skupinového doučování žáků.

 

 

 

 

 

5. RECYKLOHRANÍ

logo recyklohraní

Recyklohraní je dlouhodobý projekt, který v sobě spojuje vzdělávací program a soutěže se zaměřením na třídění odpadu. Třídíme elektrozařízení, baterie, plasty a papír. Sběrné místo pro baterie a elektrozařízení je v přízemí budovy přístupné rodičům dětí z MŠ i ze ZŠ. Kontejnery na papír jsou umístěné v každé třídě i na chodbách spolu s kontejnery na plast. 

 

 

 

 6. OVOCE DO ŠKOL

Ovoce.pngVšichni žáci naší školy dostávají jednou měsíčně o velké přestávce státem dotovanou porci ovoce, ovocné šťávy (např. Kubík) nebo zeleniny. Jedná se o projekt Evropské unie, jehož základním cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Dodavatelem produktů na naši školu je Bovys s.r.o. a pro žáky jsou zcela zdarma.

 

 

 

 

 7. MLÉKO V EVROPSKÝCH ŠKOLÁCH

Mléko pro evropské školy

Mléko pro evropské školy je program, kdy se Evropská unie a Česká republika podílejí na podpoře spotřeby mléka a mléčných výrobků u dětí z mateřských, základních a středních škol. V České republice tento projekt zastřešuje Státní zemědělský a intervenční fond (SZIF), spadající pod Ministerstvo zemědělství, ve spolupráci s tzv. schválenými žadateli, resp. dodavateli mléka a mléčných výrobků do škol. I naše škola poskytuje prostřednictvím tohoto programu žákům mléčné výrobky. Všichni žáci školy tak mají k dotovaným výrobkům přístup, je pak pouze na uvážení rodičů, zda své děti do projektu zapojí.

 

 

 

 8. PŘÍRODNÍ ZAHRADA

Přírodní zahrada.png

Zrevitalizovali jsme naši školní zahradu a přeměnili ji na zahradu přírodní - takovou, ve které si děti mohou nejen hrát, ale také objevovat, učit se, pracovat, sázet a set, sklízet a jíst, žasnout a obdivovat, řádit a odpočívat, prostě žít. Škola v únoru 2020 podala žádost o dotaci na vybudování zahrady v přírodním stylu pro předškolní děti v celkové částce 441 000,- Kč. Jedná se o výzvu č. 7/2019, kterou vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR. Projekt s názvem „Přírodní zahrada v Rabštejnské Lhotě“ byl akceptován a SFŽP poskytne dotaci ve výši 85% všech způsobilých nákladů, což činí částku 361 000,- Kč. Škola se bude podílí zbylými 15%, tedy částkou 80 000,- Kč. Realizace byla zahájena na podzim 2020 a dokončena v létě 2021. 

Ministerstvo životního prostředí: www.mzp.cz. Státní fond životního prostředí: ČR www.sfzp.cz

NPZP_povinná publicita_banner A4_cmyk.jpg