Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1
Plavecký kurz
2
Plavecký kurz
3
Plavecký kurz
Tongo
4
Plavecký kurz
5
Plavecký kurz
6
Plavecký kurz
7
Plavecký kurz
8
Plavecký kurz
9
Plavecký kurz
10
Plavecký kurz
Zápis do 1. třídy
11
Plavecký kurz
12
Plavecký kurz
13
Plavecký kurz
14
Plavecký kurz
15
Plavecký kurz
16
Plavecký kurz
Stáje u Kabelku
17
Plavecký kurz
18
Plavecký kurz
19
Plavecký kurz
20
Plavecký kurz
21
Plavecký kurz
Výlet pro rodiče s dětmi na muzikál Saxana
22
Plavecký kurz
23
Plavecký kurz
24
Plavecký kurz
25
Plavecký kurz
26
Plavecký kurz
27
Plavecký kurz
28
Plavecký kurz
29
Plavecký kurz
30
Plavecký kurz
1
Plavecký kurz
2
Plavecký kurz
3
Plavecký kurz
Zápis do MŠ
4
Plavecký kurz
5
Plavecký kurz
Drobečková navigace

Úvodní strana > Mateřská škola > Zápis do MŠ

Jak přihlásit dítě do mateřské školy

Vážení rodiče,

zápis do mateřské školy proběhl 3. 5. 2024 a seznam přijatých dětí najdete ZDE.

Potřebujete:

podepsanou přihlášku

K přihlášce je nutné doložit:

 1. kopii rodného listu dítěte
 2. potvrzení od lékaře o řádném očkování dítěte
 3. občanský průkaz

Aby byla přihláška platná, musí být vyplněny všechny údaje, musí být podepsána a obsahovat předepsané přílohy. Prosíme o čitelné vyplnění tel. čísla a emailu, na který Vám bude po shromáždění všech přihlášek zasláno registrační číslo Vašeho dítěte.  O přijetí nerozhoduje datum a čas podání přihlášky, ale kritéria stanovená ředitelem školy. Seznam přijatých dětí pod registračními čísly bude zveřejněn na webových stránkách školy. Zákonní zástupci přijatých dětí, kteří se rozhodnou umístit své dítě do jiné MŠ, kde o přijetí rovněž žádali a byli přijati, neprodleně podají do naší MŠ zpětvzetí žádosti o přijetí dítěte (formulář je k vyzvednutí v MŠ, lze ho také poslat emailem). Takto uvolněné místo bude postoupeno dalšímu zájemci v pořadí dle kritérií. Kapacita mateřské školy je omezená a prostory nám neumožňují vyhovět všem zájemcům. Budeme přijímat děti, které 1. 9. dovrší 3 let, mladší pouze pokud bude volná kapacita školy. Na každé dvouleté dítě se odčítají 2 místa. Zákonní zástupci nepřijatých dětí obdrží rozhodnutí o nepřijetí poštou nebo si ho osobně vyzvednou v MŠ, zástupkyně pro MŠ  je bude předem telefonicky kontaktovat. Věříme, že zápis spolu dobře zvládneme. V případě nejasnosti nás kontaktujte telefonicky 601554654 nebo emailem, rádi Vám poradíme.

Kritéria pro přijímání dětí   

O přijetí či nepřijetí dítěte rozhoduje ředitel společného zařízení podle daných kritérií. S účinností od 1. 2.2018 ředitelka ZŠ a MŠ Rabštejnská Lhota stanovuje kritéria a bodový systém, podle kterého bude postupovat při přijímacím řízení.

 • Dítě má trvalé bydliště v obci - 10 bodů
 • Děti v posledním roce před zahájením školní docházky - 5 bodů
 • Děti, které dovrší k 1.9. příslušného roku 3 let - 4 body

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však od 2 let (děti, které dovrší k 31.8. dvou let). Při shodném počtu bodů rozhoduje věk dítěte (starší má přednost). O přijetí nerozhoduje datum podání ani pořadí podané přihlášky.

O nás

Od září 2021 jsme se přestěhovali do nově postavené budovy mateřské školy, kapacita naší MŠ je 50 dětí. Máme dvě oddělení - Sluníčka pro mladší děti a Motýlky pro starší děti. 

Úplata za MŠ

 • celodenní provoz 350 Kč/měsíc
 • červenec, srpen se školné neplatí

Rady rodičům

Jak připravit dítě před nástupem do MŠ

 • samostatně se najíst
 • nazutí bačkor, bot
 • zvládnout první kroky při oblékání (natažení punčocháčů, tepláků, vědět, kam obléci triko, bundu, atd.)
 • hygienické návyky (používání kapesníků, umět používat WC) 

Co dítě potřebuje do MŠ

 • bačkory
 • tepláky, hrací kalhoty, pyžamo
 • náhradní věci na převlečení (triko, kalhoty, ponožky, punčocháče, spodní prádlo)
 • kapsář
 • hrneček z umělé hmoty
 • papírové kapesníky

Zralost pro vstup do MŠ a úspěšná adaptace dítěte v MŠ je závislá na

 • samostatnosti dítěte v novém prostředí
 • chuti dítěte vstoupit do kolektivu a hrát si s ostatními
 • míře psychické odolnosti dítěte
 • natrénovaném odloučení od rodičů
 • dobrém navázání kontaktu učitelka - dítě - rodič

Svému dítěti pomůžete především pokud:

 • jste si sami jisti, že dítě je v dobrých rukou berete pláč, který je projevem stesku při odloučení za součást adaptace
 • pomůžete rozptýlit jeho nejistotu a úzkost a obavy, zvolíte krátké loučení mezi dveřmi a ujištění, že si pro něj přijdete v určitý čas
 • klidně předáte dítě do péče paní učitelky a kamarádů ve třídě
 • důvěřujete a spolupracujete se školkou
 • neustupujete "nátlaku" dítěte, vynucuje-li si odchod domů vztekem, pláčem, apod.
 • dobře rozlišíte projevy stesku od citového vydírání a od příznaků psychické nepohody např. vlivem začínajícího onemocnění (tedy situací, kdy Vás dítě skutečně potřebuje)
 • pro získání jistoty v novém prostředí si se svým dítětem můžete pohrát ve třídě, na zahradě MŠ, pobýt společně ve třídě při kroužku Berušky - v pondělí od 14,30 do 16,00 hodin (od února)

Dále pomáhá:

 • klidné starty z domova do školky
 • nestrašení dítěte školkou, neslibování
 • hovořit s dítětem, na co se může do školky těšit, z čeho má obavy
 • plyšáček, maskot  s "vůní domova"
 • těšení se a vedení dítěte k hraní a aktivitě, která ho "zabaví"

Učitelky a ostatní pracovnice MŠ se postarají o

 • navázání kontaktu s dítětem, vytvoření vztahu důvěry a také respektu
 • přiblížení rodiny a školy
 • atmosféru spolupráce a důvěry