Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29
Plavecký kurz
30
Plavecký kurz
1
Plavecký kurz
2
Plavecký kurz
3
Plavecký kurz
Zápis do MŠ
4
Plavecký kurz
5
Plavecký kurz
6
Plavecký kurz
Ředitelské volno
Den matek
7
Plavecký kurz
Ředitelské volno
8
Plavecký kurz
9
Plavecký kurz
10
Plavecký kurz
11
Plavecký kurz
Pěší výlet na Rabštejn-rodiče s dětmi
12
Plavecký kurz
13
Plavecký kurz
14
Plavecký kurz
Hasiči
15
Plavecký kurz
Divadlo v MŠ
16
Plavecký kurz
17 18 19
20
Sportovní hry MŠ
21
Babiččin dvoreček
22 23 24
Lhotarunek
Lhotarunek
Vystoupení MŠ pro důchodce
25
Lhotarunek - jak to dopadlo
26
27
Focení v MŠ
28 29 30
Návštěva místní knihovny
31
Přijaté děti do MŠ
1 2
Drobečková navigace

Úvodní strana > Školní jídelna > Jídelna - informace

Jídelna - informace

Úhrada stravného je formou převodu z účtu strávníka (rodičů) na účet školní jídelny. Za stravné nepřijímáme hotovost. Pro rodiče z toho plyne, aby svému dítěti zařídili trvalý příkaz k úhradě na deset školních měsíců s první splátkou v září a poslední v červnu s těmito údaji:

  1. číslo účtu: 4119340369/0800
  2. variabilní symbol: obdržíte od své třídní učitelky
  3. konstantní symbol: 0308
  4. splatnost: do 20. dne v měsíci
  5. částka: měsíční záloha (ZŠ 550,-, MŠ 700,-)

U sourozenců můžete použít jednu sdruženou platbu (jako variabilní symbol použijte číslo přidělené mladšímu z dětí). Do poznámky uveďte jména dětí. Vyúčtování bude prováděno 2x ročně - k 30. 6. (přeplatek vrácen v září) a k 31.12. (přeplatek vrácen v lednu). Přeplatky za stravné se vrací na číslo účtu, ze kterého přicházejí zálohy. Změní-li se vás účet, oznamte změnu písemně vedoucí ŠJ.

Obědy v ZŠ

Stravu mají všichni přihlášenou automaticky na celý měsíc. Odhlášení oběda probíhá elektronicky přes www.odhlaska.cz nejpozději do 8,00 v den odběru jídla. Po uplynutí této doby již nebude možné stravu na daný den odhlásit. Rodiče si pak v programu mohou spárovat sourozence, podrobný návod najdete na těchto stránkách. Veškeré přihlašovací údaje včetně způsobu platby naleznete vlepené v žákovské knížce a dítěti se po celou dobu docházky nemění.

Obědy v MŠ

 

Stravu mají všechny děti přihlášenou automaticky na celý měsíc. Odhlášení stravy od probíhá elektronicky přes www.odhlaska.cz nejpozději do 8,00 v den odběru jídla. Po uplynutí této doby již nebude možné stravu na daný den odhlásit. Pokud půjde dítě domů po obědě, je nutné odhlásit odpolední svačinku. Rodiče si pak v programu mohou spárovat sourozence, podrobný návod najdete na těchto stránkách. Veškeré přihlašovací údaje včetně způsobu platby dostáváte na lístečku s těmito informacemi a po celou dobu docházky do MŠ se nemění.

Ceny

Strávníci 7-10 let                               28,- Kč

Strávníci 11-14 let                             30,- Kč

Strávníci ZŠ v době prázdnin            67,- Kč

Zaměstnanci                                      35,- Kč

Strávníci MŠ do 6 let                         Přesnídávka                10,- Kč

                                                           Oběd                           21,- Kč

                                                           Svačinka                     8,- Kč

                                                           Celkem                       39,- Kč

Strávníci MŠ 7 let a více                   Přesnídávka                10,- Kč

                                                           Oběd                           23,- Kč

                                                           Svačinka                     8,- Kč

                                                           Celkem                       41,- Kč