Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
24
Lyžařský kurz
25
Anglické divadlo Chrudim
Lyžařský kurz
26
Lyžařský kurz
27
Lyžařský kurz
28
Lyžařský kurz
29 1
2 3
Minitaneční Besta
4
Mobilní planetárium
Mobilní planetárium
5 6 7 8
9 10
Omezení provozu školní družiny
Zkrácený provoz 10.3.
11
Divadlo v MŠ-Hastrmánkovo jaro- zrušeno
Zrušené akce
12 13 14
Dětský karneval-zrušen
15
16
Berušky-zrušené
17
Minitaneční Besta - do odvolání zrušeno
Uzavření školky
18
Program pro děti - výcvik dravců-zrušeno
19
Výstava v muzeu v Chrudimi-zrušeno
20 21 22
23 24 25 26 27
Divadlo v MŠ Jarní kočička - zrušeno
28 29
30 31 1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvodní strana > Mateřská škola > Zápis do MŠ

Zápis do mateřské školy

DĚKUJEME, ŽE JSTE SI VYBRALI PRÁVĚ NAŠI MŠ. ZAPSAT SVÉ DĚTI A PROHLÉDNOUT SI  ŠKOLKU MŮŽETE PŘIJÍT   V ÚTERÝ  5.5. 2020 OD 15 DO 18 HODIN. POKUD VÁM TENTO ČAS NEVYHOVUJE, JE MOŽNÁ TELEFONICKÁ DOMLUVA O NÁHRADNÍM TERMÍNU NA TEL.ČÍSLE  721537890

DO MŠ PŘIJÍMÁME DĚTI, KTERÉ 1. 9. DOVRŠÍ 3 LET. MLADŠÍ POUZE POKUD BUDE VOLNÁ KAPACITA ŠKOLY. PŘI PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ SE POSTUPUJE PODLE VYHLÁŠENÝCH KRITÉRIÍ.

POKUD JSTE SE S VÝBĚREM ŠKOLY JEŠTĚ NEROZHODLI, NABÍZÍME VÁM I DĚTEM MOŽNOST NAVŠTÍVIT NÁS KDYKOLI. MŮŽETE SI NAŠI ŠKOLU PROHLÉDNOUT A POSOUDIT, JAK SE VÁM A VAŠIM DĚTEM TADY BUDE LÍBIT. STAČÍ SE PŘEDEM OHLÁSIT NA TEL.ČÍSLE MŠ 601554654

VÍCE INFORMACÍ NAJDETE V ČÁSTI  ,,ZÁPIS DO MŠ“. ŽÁDOST O PŘIJETÍ DĚTÍ DO MŠ A VYJÁDŘENÍ DĚTSKÉHO LÉKAŘE, KTERÉ JE TŘEBA ODEVZDAT S ŽÁDOSTÍ,  SI MŮŽETE STÁHNOUT V DOKUMENTECH KE STAŽENÍ.

NEZAPOMEŇTE SI RODNÝ LIST DÍTĚTE A VÁŠ PRŮKAZ TOTOŽNOSTI.

TĚŠÍME SE NA VÁS

Jak přihlásit dítě do mateřské školy

Právní úprava předškolního vzdělávání je stanovena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 

Informace pro rodiče

 1. Zákonný zástupce dítěte má možnost podat žádost o přijetí dítěte do jedné či více mateřských škol. V mateřské škole odevzdá přihlášku (žádost), předloží svůj platný průkaz totožnosti a rodný list dítěte. Pokud není místo trvalého pobytu dítěte shodné s trvalým pobytem rodičů,  předloží potvrzení o trvalém pobytu dítěte.
 2. Ředitelka mateřské školy je povinna žádost od zákonných zástupců přijmout a dle oznámených kritérií rozhodnout o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy.
 3. Podmínkou přijetí dítěte je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a mělo doklad, že je imunní proti nákaze, nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví).
 4. Další podmínky pro přijetí stanovuje ředitelka mateřské školy v kritériích.

Pokyny pro rodiče

 1. Přihlašovací formulář (Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání) v listinné podobě je možné vyzvednout v MŠ nebo stáhnout z webových stránek v sekci MŠ dokumenty. Dokument řádně vyplněný, včetně lékařského potvrzení, podepsaný zákonným zástupcem dítěte, odevzdá zákonný zástupce do mateřské školy ve stanoveném termínu, kdy proběhne zápis dětí do MŠ. Podáním žádosti je zahájeno správní řízení.
 2. V MŠ zákonní zástupci dítěte obdrží potvrzení o účasti na zápisu v mateřské škole s registračním číslem a termín k nahlédnutí do spisu dítěte.
 3. Zveřejnění výsledku zápisu pod registračními čísly bude na webu školy a na dveřích MŠ zveřejněno po dobu 15 dnů.
 4. Zákonní zástupci přijatých dětí, kteří se rozhodli umístit své dítě do jiné MŠ, kde o přijetí rovněž žádali a byli přijati, neprodleně podají do naší MŠ zpětvzetí žádosti o přijetí dítěte (formulář k vyzvednutí v MŠ). Takto uvolněné místo bude postoupeno dalšímu zájemci v pořadí dle kritérií.
 5. Zákonní zástupci nepřijatých dětí obdrží rozhodnutí o nepřijetí, které si osobně vyzvednou v MŠ ve stanoveném termínu.
 6. Kritéria pro přijetí najdete na naší webové stránce v sekci MŠ dokumenty.

O nás

Naše dvoutřídní MŠ je součástí ZŠ v Rabštejnské Lhotě. Pěkné okolí školy, zejména blízké lesy, rybník, chráněné území Na Skalách nabízí široké využití pro pobyt venku v každém ročním období. Mateřská škola se nachází v přízemí budovy základní školy. Její součástí je prostorná herna vybavená variabilní sestavou nábytku, který odpovídá rozdílné výšce dětí. Ve třídě jsou vytvořeny hrací kouty vhodné pro různé námětové hry. Děti mají k dispozici dostatečné množství hraček, didaktických pomůcek a materiálů. K herně přiléhá samostatná ložnice, šatna a sociální zařízení. Učitelkám a dětem je rovněž k dispozici školní tělocvična, která je ve stejném podlaží. V přízemí je druhá třída MŠ. K ní náleží šatna a sociální zařízení. Prostor se stolečky funguje současně jako jídelna pro děti MŠ. Školní zahrada je dostatečně prostorná a vybavená dřevěným zařízením (altán, loď se skluzavkou, vláček, dvě  pískoviště). Zařízení splňuje bezpečnostní a hygienické normy. Provoz MŠ je od 6:30 do 16:30 hodin. Rodiče mohou děti přivádět dle vlastní potřeby.

Úplata za MŠ:

 • celodenní provoz 300 Kč/měsíc
 • červenec, srpen se školné neplatí

Personální obsazení:

 • Ředitelka ZŠ a MŠ – Mgr. Petra Rozsypalová
 • Vedoucí učitelka MŠ – Iva Brabcová
 • Učitelky – Petra Pecinová DiS, Lucie Janoušková DiS, Lucie Nováková
 • Školní asistent - Eva Miksová
 • Vedoucí stravování - Věra Skokanová
 • Úklid –  Jaroslava Korečková, Jana Pochobradská
 • Kuchařky –  Jana Pochobradská

Rady rodičům

Jak připravit dítě před nástupem do MŠ

 • samostatně se najíst
 • nazutí bačkor, bot
 • zvládnout první kroky při oblékání (natažení punčocháčů, tepláků, vědět, kam obléci triko, bundu, atd.)
 • hygienické návyky (používání kapesníků, umět používat WC) 

Co dítě potřebuje do MŠ

 • bačkory
 • tepláky, hrací kalhoty, pyžamo
 • náhradní věci na převlečení (triko, kalhoty, ponožky, punčocháče, spodní prádlo)
 • kapsář
 • hrneček z umělé hmoty
 • papírové kapesníky

Zralost pro vstup do MŠ a úspěšná adaptace dítěte v MŠ je závislá na:

 • samostatnosti dítěte v novém prostředí
 • chuti dítěte vstoupit do kolektivu a hrát si s ostatními
 • míře psychické odolnosti dítěte
 • natrénovaném odloučení od rodičů
 • dobrém navázání kontaktu učitelka - dítě - rodič

Jak pomoci dětem, aby si zvykly v MŠ

Svému dítěti pomůžete především pokud:

 • jste si sami jisti, že dítě je v dobrých rukou berete pláč, který je projevem stesku při odloučení za součást adaptace
 • pomůžete rozptýlit jeho nejistotu a úzkost a obavy, zvolíte krátké loučení mezi dveřmi a ujištění, že si pro něj přijdete v určitý čas
 • klidně předáte dítě do péče paní učitelky a kamarádů ve třídě
 • důvěřujete a spolupracujete se školkou
 • neustupujete "nátlaku" dítěte, vynucuje-li si odchod domů vztekem, pláčem, apod.
 • dobře rozlišíte projevy stesku od citového vydírání a od příznaků psychické nepohody např. vlivem začínajícího onemocnění (tedy situací, kdy Vás dítě skutečně potřebuje)
 • pro získání jistoty v novém prostředí si se svým dítětem můžete pohrát ve třídě, na zahradě MŠ, pobýt společně ve třídě při kroužku Berušky

Dále pomáhá:

 • klidné starty z domova do školky
 • nestrašení dítěte školkou, neslibování
 • hovořit s dítětem, na co se může do školky těšit, z čeho má obavy
 • plyšáček, maskot  s "vůní domova"
 • těšení se a vedení dítěte k hraní a aktivitě, která ho "zabaví"

Učitelky a ostatní pracovnice MŠ se postarají o

 • navázání kontaktu s dítětem, vytvoření vztahu důvěry a také respektu
 • přiblížení rodiny a školy
 • atmosféru spolupráce a důvěry

Vstup do mateřské školy je nová životní situace, změna různě náročná pro dítě i jeho rodinu.
Naším společným cílem je spokojené dítě, které se do školky těší, které rádo chodí do školky i ze školky domů.