Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29
Plavecký kurz
30
Plavecký kurz
1
Plavecký kurz
2
Plavecký kurz
3
Plavecký kurz
Zápis do MŠ
4
Plavecký kurz
5
Plavecký kurz
6
Plavecký kurz
Ředitelské volno
Den matek
7
Plavecký kurz
Ředitelské volno
8
Plavecký kurz
9
Plavecký kurz
10
Plavecký kurz
11
Plavecký kurz
Pěší výlet na Rabštejn-rodiče s dětmi
12
Plavecký kurz
13
Plavecký kurz
14
Plavecký kurz
Hasiči
15
Plavecký kurz
Divadlo v MŠ
16
Plavecký kurz
17 18 19
20
Sportovní hry MŠ
21
Babiččin dvoreček
22 23 24
Lhotarunek
Lhotarunek
Vystoupení MŠ pro důchodce
25
Lhotarunek - jak to dopadlo
26
27
Focení v MŠ
28 29 30
Návštěva místní knihovny
31
Přijaté děti do MŠ
1 2
Drobečková navigace

Úvodní strana > Základní škola > Projekty

Projekty a dotace

1. RODIČE VÍTÁNI

rodiče vítáni logo

Získali jsme certifikát Rodiče vítáni a tím jsme se zařadili do sítí škol, které jsou otevřené veřejnosti, především rodičům. Dodržujeme pravidla komunikace, rodiče mohou po dohodě navštívit svoje dítě ve vyučování. Informace o dění ve škole jsou dostupné nejen na internetu. Rodiče kromě pravidelného slovního hodnocení mohou kontaktovat svou třídní učitelku a dohodnout si setkání, kde se dozvědí více o způsobu vzdělávání dětí. Řešení konfliktů a konfliktních situací se děje za účasti rodičů i dítěte. Více 

informaci najdete na www.rodicevitani.cz.

  2. EU PENÍZE ŠKOLÁM

Publicita na soc. síť_V02_OP JAK_ZS a MS Rabstejnska Lhota.jpg

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci operačního programu Jan Amos Komenský prostřednictvím výzvy 02_22_002 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Cílem projektu je posílit kvalitní a dostupné vzdělávání a služby dětem a žákům ve škole. Z finančních prostředků v celkové výši 1 122 028,- Kč hradíme následující aktivity: Školní asistent MŠ, Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v MŠ, Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ, Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ, Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v ZŠ, Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD, Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD. Název projektu: Šablony I - Moderní vzdělávání v ZŠ a MŠ Rabštejnská Lhota, registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0002807, období realizace: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2024.

 

 3. DIGITALIZUJEME ŠKOLU

Digitalizujeme školu 1.pngDigitalizujeme školu 2.pngNaše škola získala z národního plánu obnovy finanční prostředky na nákup mobilního technického vybavení v částce 105 460,- Kč a rozhodla se zakoupit 5 notebooků, které by byly k dispozici učitelům a žákům v případě distanční výuky. Dále pořídila učební pomůcky pro rozvoj informativního myšlení dětí a jejich digitálních kompetencí v MŠ i žáků v ZŠ a pořídila mobilní digitální technologie pro znevýhodněné žáky v ZŠ.

 

 

 

4. DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL

Plakát doučování.pngNaše základní škola obdržela v letech 2021 - 2023 prostředky z Národního plánu obnovy na podporvu návratu žáků do škol po distanční výuce. V jednotlivých třídách probíhalo formou individuálního a skupinového doučování žáků.

 

 

 

 

 

5. RECYKLOHRANÍ

logo recyklohraní

Recyklohraní je dlouhodobý projekt, který v sobě spojuje vzdělávací program a soutěže se zaměřením na třídění odpadu. Třídíme elektrozařízení, baterie, plasty a papír. Sběrné místo pro baterie a elektrozařízení je v přízemí budovy přístupné rodičům dětí z MŠ i ze ZŠ. Kontejnery na papír jsou umístěné v každé třídě i na chodbách spolu s kontejnery na plast. 

 

 

 

 6. OVOCE DO ŠKOL

Ovoce.pngVšichni žáci naší školy dostávají jednou měsíčně o velké přestávce státem dotovanou porci ovoce, ovocné šťávy (např. Kubík) nebo zeleniny. Jedná se o projekt Evropské unie, jehož základním cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Dodavatelem produktů na naši školu je Bovys s.r.o. a pro žáky jsou zcela zdarma.

 

 

 

 

 7. MLÉKO V EVROPSKÝCH ŠKOLÁCH

Mléko pro evropské školy

Mléko pro evropské školy je program, kdy se Evropská unie a Česká republika podílejí na podpoře spotřeby mléka a mléčných výrobků u dětí z mateřských, základních a středních škol. V České republice tento projekt zastřešuje Státní zemědělský a intervenční fond (SZIF), spadající pod Ministerstvo zemědělství, ve spolupráci s tzv. schválenými žadateli, resp. dodavateli mléka a mléčných výrobků do škol. I naše škola poskytuje prostřednictvím tohoto programu žákům mléčné výrobky. Všichni žáci školy tak mají k dotovaným výrobkům přístup, je pak pouze na uvážení rodičů, zda své děti do projektu zapojí.

 

 

 

 8. PŘÍRODNÍ ZAHRADA

Přírodní zahrada.png

Zrevitalizovali jsme naši školní zahradu a přeměnili ji na zahradu přírodní - takovou, ve které si děti mohou nejen hrát, ale také objevovat, učit se, pracovat, sázet a set, sklízet a jíst, žasnout a obdivovat, řádit a odpočívat, prostě žít. Škola v únoru 2020 podala žádost o dotaci na vybudování zahrady v přírodním stylu pro předškolní děti v celkové částce 441 000,- Kč. Jedná se o výzvu č. 7/2019, kterou vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR. Projekt s názvem „Přírodní zahrada v Rabštejnské Lhotě“ byl akceptován a SFŽP poskytne dotaci ve výši 85% všech způsobilých nákladů, což činí částku 361 000,- Kč. Škola se bude podílí zbylými 15%, tedy částkou 80 000,- Kč. Realizace byla zahájena na podzim 2020 a dokončena v létě 2021. 

Ministerstvo životního prostředí: www.mzp.cz. Státní fond životního prostředí: ČR www.sfzp.cz

NPZP_povinná publicita_banner A4_cmyk.jpg